WARTA TRAVEL to ubezpieczenie turystyczne gwarantujące ochronę ubezpieczeniową podczas podróży zagranicznych na całym świecie.

Polisa WARTA TRAVEL zapewnia m.in. organizację i pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania, następstw choroby przewlekłej i nieszczęśliwego wypadku, bezgotówkową likwidację szkód za granicą, usługi assistance, w tym transport do Polski po wypadku czy nagłym zachorowaniu.

Warta Travel

Warta Travel – co jest przedmiotem ubezpieczenia

 • koszty leczenia nagłych zachorowań, następstw chorób przewlekłych i nieszczęśliwych wypadków
 • wraz z usługami assistance następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • bagaż podróżny, wydatki poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu oraz opóźnieniem lub odwołaniem lotu
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym ü koszty odwołania podróży
 • kontynuacja leczenia powypadkowego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ?

 • szkód powstałych w kraju stałego zamieszkania klienta
 • operacji plastycznych
 • leczenia stomatologicznego: profilaktycznego,
 • protetycznego i ortodontycznego
 • szkód w środowisku naturalnym

Czego nie obejmuje ubezpieczenie? Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

 • Warta nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i koszty powstałe w wyniku:
 • umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
 • uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, spowodowanego
 • leczeniem oraz zabiegami leczniczymi
 • zażycia narkotyków lub innych środków odurzających
 • prowadzenia wszelkiego rodzaju środków transportu
 • bez wymaganych prawem danego kraju uprawnień
 • działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom
 • władz lokalnych
 • usiłowania lub popełnienia umyślnie przestępstwa lub
 • samobójstwa
 • zaburzeń psychicznych
 • zawodowego uprawiania sportu

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie Warta Travel?

 • ubezpieczenie obowiązuje podczas podróży zagranicznych w zakresie terytorialnym określonym na polisie (z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju stałego zamieszkania Ubezpieczonego

OWU

 • Szczegółowy opis produktu, pozostałe ograniczenia oraz wyłączenia, czy pozostałe informacje zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenie dostępnego na stronie WARTA.PL

Gdzie kupić taniej polisę Warta Travel ?

 • Polisę turystyczną Warta Travel z Kodem Rabatowym WARTA SKI możesz wykupić korzystając ze strony głównej warta.ski lub online.warta.pl
KOD Rabatowy Warta Travel Kod WARTASK QR.png
Warta Travel – ubezpieczenia turystyczne TUiR Warta S.A.